Cennik

Poniżej przedstawiamy cennik i szczegółowy opis usług. Dokładamy największej staranności aby  cennik jak również treści umieszczone na naszej stronie internetowej były zawsze aktualne. Zatem mogą mieć Państwo pewność, że ceny podane poniżej są obowiązującymi. Co więcej, aby świadczyć usługi  na najwyższym poziomie jeśli dzisiaj się Państwo umówią na wizytę – która miałaby się odbyć nawet za miesiąc – to w kalendarzu wizyt będzie zapisana cena usługi zgodna z cennikiem obowiązującym w dniu rejestracji. Opis dotyczy sytuacji, w której zmiana cennika przypadłaby na czas pomiędzy rejestracja, a badaniem wzroku.

Cennik i opis usług

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem, rozwiń sekcje klikając w wybraną usługę naszego zakładu optycznego.

 

Usługi

W ramach badania dobieramy wszystkie moce okularów uwzględniając potrzeby i warunki funkcjonowania pacjenta (do ciągłego noszenia, do dali, do bliży, do pracy biurowej, do sportu, innych zajęć zawodowych). Podczas badania oglądamy w biomikroskopie (lampie szczelinowej) przedni odcinek oka naszych pacjentów, a jeśli występuje potrzeba również dno oka przy użyciu oftalmoskopu (wziernika okulistycznego). Jeżeli dostrzegamy nieprawidłowości, po uzgodnieniu z pacjentem możemy rozszerzyć wizytę aby wykonać dodatkowe badania i pomiary. 

To wizyta obejmująca dobór korekcji okularowej oraz dodatkowe badania/pomiary – w zależności od potrzeb pacjenta i problemu wzrokowego. Do dodatkowych badań należą przede wszystkim dobór korekcji pryzmatycznej – okularowej korekcji zeza. W ramach pełnego badania możemy sprawdzić również działanie funkcji wzrokowych takich jak: akomodacja, ruchy oczu (wergencyjne, śledzące, sakkadowe, zakresy, symetrię, fuzję) streopsję, widzenie barwne. W przypadku zeza mierzymy kąty odchylenia. Oceniamy możliwość poprawy dysfunkcji poprzez wprowadzenie ćwiczeń wzrokowych

To wizyta obejmująca dobór korekcji okularowej oraz dodatkowe badania w kierunku dysfunkcji widzenia barwnego. Więcej informacji na temat przebiegu wizyty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności -> Leczenie daltonizmu Wrocław  https://optomi.pl/aktualnosci/leczenie-daltonizmu-wroclaw/

W ramach badania dobieramy wszystkie moce okularów – w tym korekcję pryzmatyczną – uwzględniając potrzeby i warunki funkcjonowania pacjenta (do ciągłego noszenia, do dali, do bliży, do pracy biurowej, innych zajęć zawodowych, do sportu, itp…). W ramach badania sprawdzamy również działanie akomodacji, ustawienie oczu, oglądamy przedni i tylni odcinek oka. Mierzymy kąty zeza (korekcję pryzmatyczną stosuje się tylko w przypadku występowania jawnego lub ukrytego zeza – o różnym podłożu). W ramach badania oceniamy możliwość poprawy dysfunkcji poprzez prowadzenie ćwiczeń wzrokowych.

W ramach badania sprawdzamy przede wszystkim rozwój funkcji wzrokowych (ostrość, akomodacja, ruchy oczu – wergencyjne, śledzące, sakkadowe, zakresy, symetrię, fuzję, streopsję, widzenie barwne) w razie potrzeby dobieramy korekcję okularową. Wyszukujemy i mierzymy nieprawidłowości nie podlegające korekcji okularowej (niedowidzenie, zez ukryty, zez jawny, niedomoga akomodacji/konwergencji, nadmierna konwergencja, sprawność akomodacji/konwergencji, oczopląs, tłumienie). W razie potrzeby przygotowujemy plan terapii wzroku.

W ramach badania sprawdzamy przede wszystkim rozwój funkcji wzrokowych (ostrość, akomodacja, ruchy oczu – wergencyjne, śledzące, sakkadowe, zakresy, symetrię, fuzję, streopsję, widzenie barwne) w razie potrzeby dobieramy korekcję okularową. Wyszukujemy i mierzymy nieprawidłowości nie podlegające korekcji okularowej (niedowidzenie, zez ukryty, zez jawny, niedomoga akomodacji/konwergencji, nadmierna konwergencja, sprawność akomodacji/konwergencji, oczopląs, tłumienie). W razie potrzeby przygotowujemy plan terapii wzroku. 

Wszystkie uzyskane przez pacjenta wyniki są opisywane i w formie zaświadczenia: wyniki + podsumowanie wydawane pacjentowi. Zaświadczenia wydajemy elektronicznie – pod wskazany adres mailowy lub w wersji papierowej – osobiście w naszym zakładzie optycznym w terminie do 2 tygodni od badania.

Dodatkowa wizyta w terminie do 2 miesięcy od pierwszej wizyty. Czas potrzebny na wykonanie kontroli/dobadania nie przekracza 30 min.

Pierwsza wizyta po 2 tygodniach od odebrania okularów z soczewkami MiyoSmart jest bezpłatna. Cena dotyczy wizyty, planowanej według harmonogramu w dzienniku MioySmart  (co 3 miesiące).

Terapia wzroku

Pierwsze wizyta terapii wzroku to spotkanie trwające zwykle 45 min – 60 min. Specjalista domierza wartości ważnych pod kątem terapii funkcji wzroku – na potrzeby dalszego monitorowania efektów. Spotkanie jest połączeniem badania wzroku i zapoznania pacjenta z terapeutą. Często już na pierwszym spotkaniu przedstawiane są pierwsze zalecane ćwiczenia domowe. 
więcej >>>

Wizyta obejmuje ćwiczenia wzrokowe, kontrolę wykonywania ćwiczeń zadanych do domu, modyfikację lub wprowadzenie nowych ćwiczeń, pomiar niektórych funkcji wzrokowch. W ramach wizyty pacjenci dostają szczegółowe instrukcje (w formie elektronicznej) zaleconych ćwiczeń usprawniających.
Cena dotyczy regularnych spotkań. Po przerwach między wizytami dłuższych  niż 2 miesiące, odpłatność wynosi 170 zł.

Pacjenci uczęszczający na terapię wzorku mogą otrzymać zaświadczenie o przebiegu terapii. Prośbę o wydanie zaświadczenia należy zgłosić przed wizytą po której zaświadczenie powinno zostać przygotowane. Opłata za zaświadczenie doliczona będzie do wizyty poprzedzającej wydanie zaświadczenia. Pacjenci mogą otrzymać dokument zarówno w wersji elektronicznej – przesłany na podany adres mailowy lub w wersji papierowej – w naszym zakładzie optycznym. Czas oczekiwania na zaświadczenie – do 2 tygodni. 

erapia wzroku, ćwiczenia przy Bernelloskopie, ćwiczenia wzroku, rehabilitacja zeza. Na zdjęciu ćwiczy dziecko

Dobór soczewek kontaktowych miękkich

Dobór soczewek kontaktowych miękkich we Wrocławiu. Dopasowanie soczewek, instrukcja zakładania i ściągania.

W ramach badania dobieramy soczewki kontaktowe uwzględniając potrzeby i warunki funkcjonowania pacjenta (do ciągłego noszenia, do dali, do bliży, do pracy biurowej, innych zajęć zawodowych, do sportu, itp.)

Cena obejmuje:
– ocenę stanu przedniego odcinka w biomikroskopie,
– pomiar wartości wady refrakcji: krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu,
prezbyopi.

Wizyta zakończona jest przeliczeniem wartości refrakcji na wartości mocy soczewek kontaktowych i zamówieniem próbnych soczewek dla pacjenta.

  1.  

Uwaga: Opłata nie obejmuje dodatkowych wizyt – nauki zakładania i ściągania (30 min.- 60 zł), oraz odpłatnych soczewek diagnostycznych (m.in. kiedy wymagane moce wykraczają poza -12D – +8D lub astygmatyzm pow. 2,5D)

więcej >>>

W ramach badania dobieramy soczewki kontaktowe uwzględniając potrzeby i warunki funkcjonowania pacjenta (do ciągłego noszenia, do dali, do bliży, do pracy biurowej, innych zajęć zawodowych, do sportu, itp.)

Cena obejmuje:
– ocenę stanu przedniego odcinka w biomikroskopie,
– pomiar wartości wady refrakcji: krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu,
prezbyopi.

Wizyta zakończona jest przeliczeniem wartości refrakcji na wartości mocy soczewek kontaktowych i zamówieniem próbnych soczewek dla pacjenta.

Uwaga: Opłata nie obejmuje dodatkowych wizyt – nauki zakładania i ściągania (30 min.- 60 zł), oraz odpłatnych soczewek diagnostycznych (m.in. kiedy wymagane moce wykraczają poza -12D – +8D lub astygmatyzm pow. 2,5D)

więcej >>>

Pełne szkolenie obejmujące: naukę zakładania, ściągania i pielęgnacji soczewek kontaktowych miękkich. Podczas wizyty dokonujemy wstępnej oceny ostrości wzroku i dopasowania soczewek. Wydajemy pacjentowi do domu niezbędne materiały edukacyjne, a także płyn i pudełeczko (w przypadku soczewek miesięcznych) oraz soczewki kontaktowe do dalszego testowania (po prawidłowym i samodzielnym zdjęciu soczewek z oka przez pacjenta).
Druga wizyta może odbyć się w terminie od 3 dni do maksymalnie miesiąca od zakończenia pierwszej wizyty w ramach pakietu.


Nie zgłoszenie się pacjenta na wizytę w tym czasie będzie skutkowało rezygnacją z opłaconego pakietu.

Wizyta kontrolna. Dokładna ocena dopasowania soczewek kontaktowych po kątem cech geometrycznych: centracji, stabilizacji, krzywizny oraz mocy.
Trzecia wizyta może odbyć się w terminie do maksymalnie 21 dni od zakończenia drugiej wizyty w ramach pakietu. Zalecamy aby na tę wizytę umawiać się  po około tygodniu od otrzymania soczewek podczas nauki zakładania, ściągania i pielęgnacji.  Nie zgłoszenie się pacjenta na wizytę w tym czasie będzie skutkowało rezygnacją z opłaconego pakietu.
Po wizycie pacjent otrzymuje paszporcik z nazwą dopasowanych soczewek oraz mocami do dalszego, samodzielnego zamawiania

Usługa dotyczy sytuacji w której pacjent potrzebuje dodatkowej wizyty związanej z doborem soczewek kontaktowych. Pacjent przeszedł już badania kwalifikacyjne oraz dwie pozostałe wizyty z pakiety.  Sytuacja wyżej wymieniona jest kwestią indywidualną.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z oferta doboru soczewek kontaktowych
Przed wizytą warto przeczytać lub wypytać telefonicznie w jaki sposób najlepiej przygotować się do wizyty. Sytuacja dotyczy głównie wizyty związanej z nauką zakładania, ściągania i pielęgnacji soczewek. Jeśli pacjent ma już dobrane soczewki kontaktowe lub po prostu je nosi na co dzień, prosimy o przychodzenie na wizyty zawsze w soczewkach kontaktowych. 

Dobór soczewek ortokeratologicznych

Cena obejmuje:
– pomiar refrakcji, 
– keratometrię rogówki, 
– topografię rogówki,
– badanie przedniego odcinka w lampie szczelinowej,
– ocenę ostrości wzroku.
Na podstawie badań i pomiarów optometrysta kwalifikuje pacjenta do ortokorekcji. Dzięki szczegółowej mapie rogówki zamawia indywidualne soczewki kontaktowe do spania. 
więcej >>

Podczas wizyty pacjent uczy się samodzielnie zakłądać i ściągać soczewki kontaktowe. Jest również przeszkolony z zakresy prawidłowej i bezpiecznej pielęgnacji soczewek (czyszczenia), przechowywania. 
Ponadto specjalista ocenia jakość widzenia w soczewkach ortokeratologicznych oraz  ich dopasowanie.

Wizyta na której specjalista ocenia efekt ortokorekcji po kilku przespanych nocach wykonując pomiar ostrości wzroku oraz topografię rogówki. 

Soczewka ortokeratologiczna korygująca wadę jednego oka. 
więcej >>

Usługa dotyczy sytuacji w której pacjent potrzebuje dodatkowej wizyty związanej z doborem soczewek ortokeratologicznych. Pacjent przeszedł już badania kwalifikacyjne oraz dwie pozostałe wizyty z pakiety.  Sytuacja wyżej wymieniona jest kwestią indywidualną.

Czym jest ortokorekcja. Soczewki ortokeratologiczne zakładane na noc.

Pozostałe usługi diagnostyczne

Stożek rogówki topografia. Mapa rogówki ze stożkiem. optomi.pl optyk wrocław leczenie stożka rogówki

Topografia rogówki to badanie kształtu rogówki w wyniku, którego otrzymujemy dokładną barwną mapę lokalnych krzywizn. Badanie pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy u pacjenta występuje stożek rogówki.  Umożliwia dopasowywanie najbardziej zaawansowanych sztywnych soczewek kontaktowych.  Wykonywane ponownie pozwala śledzić zmiany w krzywiźnie oka. 
Badanie to jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. 
więcej >>

Biometria oka to badanie długości gałki ocznej. Badanie wykonywane ponownie umożliwia ocenę przyrostu gałki ocznej. A zatem jest niezwykle cenne u pacjentów kontrolujących przyrost krótkowzroczności.  Biometria oka pozwala na precyzyjne określenie parametrów fizycznych oka. Umożliwia również zaplanowanie mocy soczewki sztucznej wszczepianej podczas zabiegu usunięcia zaćmy. 
Ponadto badanie to jest bezbolesne i nieinwazyjne.