Optometrysta, okulista, optyk – zawodowcy od oczu

Specjaliści ochrony wzroku to osoby  zajmujące się dbaniem o prawidłowe widzenie. Pomimo, że zakres działań jest inny specjalistą ochrony wzroku jest zarówno optometrysta, okulista, ortoptystka jak i optyk. Poniżej znajduje się dokładna charakterystyka umożliwiająca porównanie wymienionych profesji, będąca pomocą przy wyborze eksperta.

Okulista

Okulista to lekarz zajmujący się rozpoznawaniem zaburzeń i chorób oczu oraz ich leczeniem. Aby wykonywać zawód okulisty trzeba ukończyć sześcioletnie studia medyczne, odbyć specjalizację i staż w dziedzinie okulistyki, który łączy w sobie zajęcia teoretyczne oraz praktykę realizowaną w szpitalach. Z tego powodu lekarz okulista posiada odpowiednie uprawnienia do przepisywania środków farmakologicznych stosowanych w celach profilaktycznych oraz leczniczych. Okuliści kierują pacjentów na zabiegi okulistyczne (operacje) lub sami je przeprowadzają. Oczywiście to czy konkretny okulista osobiście wykonuje operacje zależy od miejsca wykonywania zawodu, dostępu do aparatury medycznej oraz specjalizacji.

 

Zabiegi, które przeprowadzane są przez lekarza okulistę to operacja zaćmy, witrektomia, laserowa korekcja wad wzroku i inne. 

Okulista w niebieskim fartuchu

Kiedy należy zwrócić się do lekarza okulisty?

Do okulisty powinniśmy udać się w następujących sytuacjach:

 • Zauważyliśmy widoczne zmiany w obrębie oka m.in. zaczerwienienie, obrzęk, ropień.
 • Odczuwamy dyskomfort w okolicy oka w postaci m.in. bólu, pieczenia, swędzenia, uczucia piasku pod powieką.
 • Spostrzegliśmy nagłą zmianę ostrości widzenia.

Optometrysta

Optometrysta to specjalista ochrony wzroku wykonujący zawód medyczny ale niebędący lekarzem. Początki zawodu optometrysty można datować na powstanie pierwszej szkoły kształcącej optometrystów. W Stanach Zjednoczonych pierwsza taka szkoła powstała w  Illinois w 1872 r. Natomiast w Europie pierwsza szkoła optometrii powstała dziewiętnaście lat później w 1891 r w Wielkiej Brytanii. W Polsce osoby wykonujące zawód optometrysty powinny mieć ukończone studia wyższe potwierdzone tytułem magistra lub magistra inżyniera. Wykształcenie optometryczne łączy w sobie  wiedzę z dziedziny fizyki (optyki) oraz medycyny  (okulistyki,anatomii, fizjologii). Zakres uprawnień wynikających z wykonywanego zawodu w różnych krajach jest inny. W Polsce optometrysta zajmuje się diagnozowaniem i korygowaniem wad refrakcji, pomiarami funkcji wzrokowych, diagnozowaniem ich zaburzeń a także prowadzeniem terapii wzroku.

Optometrysta rysunek

Badania i pomiary przeprowadzane przez optometrystę

Optometrysta przeprowadza następujące pomiary oraz badania:

 • ocena ostrości wzroku,
 • badanie refrakcji,
 •  badanie pola widzenia (perymetria)
 • pomiary ruchów oczu,
 • ocena funkcji wzrokowych: widzenia barwnego, widzenia obuocznego, akomodacji
 • pomiar ciśnienia śródgałkowego.

Ponadto to właśnie optometrysta jest najlepszym specjalistą w dziedzinie doboru soczewek kontaktowych zarówno miękkich jak i sztywnych. 
Optometryści posiadający odpowiednią wiedzę mogą prowadzić oraz nadzorować terapię wzroku

Kiedy zwrócić się do optometrysty?

Z usług optometrysty osoby dorosłe powinny korzystać najrzadziej raz na dwa lata. W przypadku użytkowania soczewek kontaktowych nie rzadziej niż raz w roku. Natomiast kontrola wzroku dzieci powinna odbywać się co roku. Niewątpliwie mogą zdarzyć się sytuacje kiedy na wizytę należy umówić się wcześniej. Do takich sytuacji zalicza się:

 • pogorszenie ostrości widzenia,
 • męczliwość oczu przy pracy z bliska,
 • podwójne widzenie.

Optyk

Optyk – profesja wykonywana w Polsce, do której wykształcenie można zdobyć w szkołach średnich, policealnych (kierunek technik optyk) oraz kończąc studia. Dodatkowo optycy zrzeszeni są przez cechy, do których przynależność będzie potwierdzeniem  odpowiednich kwalifikacji. Zawód optyka najczęściej kojarzony jest z wykonywaniem okularów. Zatem jego początki można datować na rok około 1280, ponieważ w tym roku w miejscowości Murano we Włoszech prawdopodobnie powstały pierwsze okulary. 

Optyk

Czynności i obowiązki wynikające z zawodu optyka

Do zadań optyka należą:

 • doradztwo przy wyborze oprawy okularowej. To ocena estetyki, ale przede wszystkim pomoc przy wyborze oprawy pod kątem dopasowania parametrów konstrukcyjnych tj. szerokość mostka, wielkość frontu, długość zausznika, do geometrii głowy. Prawidłowy wybór oprawy istotnie wpłynie na komfort jej użytkowalności. 
 • dobór odpowiednich soczewek okularowych na podstawie dostarczonej recepty. Optyk stara się zaproponować klientowi najkorzystniejszą konstrukcję soczewki i powłokę uszlachetniającą z dostępnych katalogów szkieł okularowych.
 • przeprowadzanie pomiarów montażowych niezbędnych w przypadku złożenia przez klienta zlecenia na okulary korekcyjne. Są to pomiary rozstawu źrenic, kąta pantoskopowego oprawy, wysokości montażu, odległości wierzchołkowej i inne.
 • wykonywanie okularów i innych pomocy wzrokowych.
 • świadczenie usług drobnych napraw i konserwacji pomocy wzrokowych m.in. wymiany nanośników lub uszkodzonego wkładu do zawiasów typu flex, uzupełniania i dokręcania śrubek. 

Podsumowując od wiedzy optyka, jakości realizowanych usług zależy późniejsze zadowolenie klienta zakładu optycznego.  

Autor artykułu: Izabela Trzcinowicz
Autor rysunków:  Julia Klaczkowska.  
Treści pisemne oraz grafika na stronie objęte prawem autorskim. 

Zródła:
Klasyfikacja zawodów i specjalności