Terapia wzroku

Podstawowym celem terapii widzenia jest usprawnienie działania układu wzrokowego, które pozytywnie wpłynie na komfort życia: ułatwi naukę, pracę, zmniejszy dolegliwości wzrokowe oraz poprawi estetykę.

Terapia wzroku – opiera się na ćwiczeniach wzrokowych i motorycznych, wykonywanych pod kontrola specjalisty, których głównym celem jest osłabienie lub zwalczenie dolegliwości takich jak:
– zezowanie ukryte lub jawne,
– zaburzenia widzenia, dwojenie obrazów,
– niedowidzenie, zwane inaczej leniwym okiem,
– niedomoga lub niesprawność akomodacji/konwergencji,
– oczopląs,
Terapia widzenia prowadzona jest indywidualnie i w zależności od problemu wzrokowego oraz powodu w związku z którym zgłasza się pacjent przebiega różnie.

Terapia wzroku, ćwiczenia na równoważni w gabinecie optometrycznym przez dziewczynkę.
Przyczyny rozpoczęcia terapii widzenia - klasyfikacja

Pacjenci zgłaszają się na ćwiczenia terapii widzenia z różnych przyczyn i w różnym wieku. Powody dla których terapia została rozpoczęta można sklasyfikować następująco:

– osoby skierowane przez specjalistę: optometrystę lub okulistę. Pacjenci często leczeni wcześniej okulistycznie i zdiagnozowani.  Są to zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Problemy wzrokowe dzieci najczęściej dotyczą pojawienia się zezowania, niedowidzenia któregokolwiek z oczu lub problemów akomodacyjnych/konwergencyjnych. Osoby dorosłe kierowane są przez specjalistów na terapię widzenia po udarach, urazach głowy które spowodowały dysfunkcję wzroku.

– dzieci mające trudności związane z dysleksją, dysgrafią i uwagą wzrokową. Problemy te często nie wiązane przez rodziców z układem wzrokowym są jednak silnie sprzężone z rozwojem ruchów oczu i przetwarzaniem wzrokowym dlatego odpowiednia diagnostyka i terapia wzroku mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę trudności wynikających z wymienionych przypadłości.

– osoby dorosłe pragnące poprawy jakości życia przez usprawnienie układu wzrokowego. Zarówno osoby bez znaczących problemów okulistycznych jak również z nimi. Wielu dorosłych pacjentów podczas pierwszej wizyty opowiada, że z jakiegoś powodu w dzieciństwie zrezygnowali z ćwiczeń wzroku i chcieliby teraz do nich wrócić lub też nie zdawali sobie sprawy, że w ogóle coś takiego istnieje.

Przebieg rehabilitacji wzroku

Aby możliwe było ustalenie wszystkich dysfunkcji wpływających na problem wzrokowy, sesje ćwiczeniowe poprzedza pełne badanie wzroku. Dzięki szczegółowemu badaniu optometrysta może ustalić program przyszłych spotkań jak również monitorować efekty terapii wzroku i na bieżąco dostosowywać ją do zmian, które zachodzą.  Pełne badanie wzroku wykonuje się również wtedy gdy pacjent był już wcześniej na badaniu, ponieważ zwykle podczas badania okulistycznego lub optometrycznego nie są mierzone funkcje wzroku, a jedynie refrakcja (dobór korekcji) i stan przedniego/tylnego odcinka oka. Jeśli natomiast poprzednio wykonywane badanie wzroku było rozszerzone o dodatkowe funkcje, to niekoniecznie wykonywano testy przy użyciu tych samych tablic oraz narzędzi.  Z tego powodu wyniki mogłyby się między sobą różnić i monitorowanie efektów byłoby utrudnione.

erapia wzroku, ćwiczenia przy Bernelloskopie, ćwiczenia wzroku, rehabilitacja zeza. Na zdjęciu ćwiczy dziecko

Decydujący się na terapię wzroku pacjent powinien zdawać sobie sprawę, że aby ćwiczenia odniosły rezultat to muszą być wykonywane regularnie. Z tego powodu terapia łączy w sobie sesje gabinetowe oraz ćwiczenia powtarzane w domu.

Wizyty gabinetowe najczęściej odbywają się co tydzień lub raz na dwa tygodnie – w zależności od problemu wzrokowego pacjenta oraz możliwości związanych z dojazdem do Wrocławia. Podczas wizyt, wykonywane są zadania przy użyciu różnych urządzeń i narzędzi terapeutycznych tj. bernelloskop, okulary pryzmatyczne, filtry, maski czerwono-zielone i wiele innych. Prezentowane i kontrolowane są również ćwiczenia zalecone do wykonywania w domu. Co kilka wizyt terapia wzroku łączy w sobie elementy badania wzroku, podczas którego  mierzone są postępy dziecka. Na tej podstawie optometrysta może dostosować program następnych spotkań.

Ćwiczenia domowe należy wykonywać codziennie. Jeśli pacjenci, a w przypadku dzieci również ich rodzice,  dysponują większą ilości czasu radzi się ćwiczenia wykonać dwa razy dziennie np. rano i wieczorem. Wielokrotne ich powtarzanie wpływa znacząco na skuteczność terapii widzenia. Zalecane ćwiczenia nie trwają długo – średni czas jednego zadania to około 4 minuty. Do wskazanych zadań pacjenci otrzymują przygotowane wcześniej szczegółowe instrukcje.

Zapraszamy do kontaktu jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej lub umówić się na wizytę .

Autor: mgr inż. Izabela Trzcinowicz

Zobacz również! – Terapia widzenia VR