Tęczówka

Tęczówka jest nie tylko piękną i zróżnicowaną częścią ludzkiego oka, ale także pełni kluczowe funkcje w regulacji ilości wpadającego światła a co za tym idzie ochronie siatkówki. Poznanie jej budowy, funkcji oraz potencjalnych zaburzeń może pomóc w lepszym diagnozowaniu i leczeniu problemów związanych ze wzrokiem.

Tęczówka jest kolorową przysłoną wewnątrz oka. Za jej kolor odpowiedzialny jest ten sam barwnik, który determinuje kolor naszej skóry czy kolor naszych włosów. Jest nim  melanina*. Duże stężenie melaniny daje oczy piwne, zaś małe stężenie – oczy niebieskie.
U większości ludzi kolory tęczówek są zbliżone. W przypadku stanu, w którym tęczówki znacznie różnią się kolorem mówimy o heterochromii.

 

Melanina* to naturalny pigment występujący w skórze, włosach, tęczówce oka i innych tkankach organizmu człowieka. Melanina odgrywa kluczową rolę w określaniu koloru tych tkanek oraz w ochronie przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Różne kolory tęczówek. Oczy zielone, niebieskie, piwne. Kolor tęczówki stężenie melaniny
Kolory tęczówki

Rola tęczówki w procesie widzenia

Głównym celem tęczówki jest regulacja ilości wpadającego do oka światła. 

Jeśli do oka dociera duża ilość światła tęczówka rozciąga się na tyle aby otwór źreniczny zmniejszył się.  Jeśli jest ciemno tęczówka kurczy się aby otwór źreniczny dla wpadającego swiatła był odpowiednio duży.

Kurczenie i rozszerzanie źrenicy pod wpływem ilości wpadającego światła. Tęczówka, zmiana otworu źrenicznego
Regulacja wielkości otworu źrenicznego

Budowa tęczówki

oko tęczówka zielona zwieracz i rozwieracz. warstwa zrąb. Układ włókien spiralne i promieniste
Zrąb tęczówki

Warstwa środkowa rogówki nazywana jest zrębem. Obejmuje  ona mięśnie zwieracz i rozwieracz. Mięśnie te wpływają na rozmiar źrenicy. Co więcej włókna zwieracza źrenicy ułożone są spiralnie, a włókna rozwieracza źrenicy ułożone są promieniście.

Indywidualna struktura tęczówki - weryfikacja osób

Weryfikacja na podstawie tęczówki. Struktura tęczówki a linie papilarne
Weryfikacja tożsamości na podstawie struktury tęczówki

Tęczówka wykorzystywana jest do weryfikowania osób. Podobnie jak linie papilarne, tekstura tęczówki jest cechą indywidualna. Co ciekawe brana jest pod uwagę wyłącznie tekstura, ponieważ pigmentacja może ulegać zmianę np. w wyniku chorób.

Autor i pomysł artykułu: mgr inż. Izabela Trzcinowicz
Ilustracje: Julia Klaczkowska